Lokalne Ośrodki Wiedzy  i Edukacji - LOWE

Chcesz nowych szans dla siebie
i swojej społeczności?

Lokalne
Ośrodki Wiedzy
i Edukacji
(LOWE)

W Polsce wciąż jest wiele miejsc,  gdzie osobom dorosłym, zwłaszcza tym, które dawno  ukończyły edukację formalną, trudno jest  dalej rozwijać swoje umiejętności. Jeśli dotychczas nie miałaś/eś takiej szansy, to program LOWE jest dla Ciebie!

Dzięki środkom  pochodzącym z Europejskiego  Funduszu Społecznego– Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), we współpracy z regionalnymi partnerami, tworzy Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE).Możesz tam znaleźć pomoc i inspiracje, by rozwijać umiejętności ważne  przez całe życie. 

LOWE tworzone są oddolnie, często przy udziale szkół z danego regionu, które w dobrowolny sposób biorą na siebie rolę animatora dla lokalnej społeczności. To dlatego oferta każdego LOWE może być nieco inna. Twórcy LOWE biorą jednak pod uwagę rzeczywiste potrzeby danej społeczności wynikające z jej specyfiki. Oferta LOWE może także z czasem ewoluować, aby jeszcze lepiej odpowiadać na konkretne, zmieniające się wyzwania. 

SPOT RADIOWY

Radio spot

OFERTA LOWE DLA SZKÓŁ SZUKAJĄCYCH DLA SIEBIE NOWYCH POMYSŁÓW

Włączając się do projektu LOWE szkoła zyskuje impuls i niezbędne wsparcie do rozwoju w nowych obszarach. Stając się centrum animacji dla lokalnej społeczności, wykorzystując swój potencjał i współpracując z innymi lokalnymi organizacjami i instytucjami, może dopasować się do  zasobów i potrzeb w swoim otoczeniu. Tym samym wzmacnia swoją pozycję w środowisku lokalnym i wspiera wizerunek podmiotu nowoczesnego i przyjaznego.  

OFERTA LOWE DLA OSÓB DOROSŁYCH ZAINTERESOWANYCH SAMOROZWOJEM

Jeśli czujesz potrzebę rozwoju, zapytaj w lokalnej szkole, czy zgłosiła się do programu LOWE i jaką ma ofertę. Jeśli dana placówka do programu jeszcze się nie zgłosiła, to zachęć ją do tego  na przykład jako rodzic ucznia lub znajomy jej pracowników odsyłając do naszej strony. 

Choć zajęcia w ramach LOWE często odbywają się w szkołach, to z tradycyjną szkołą mają niewiele wspólnego. Przykładowe zajęcia rozwojowe, w jakich możesz wziąć udział w ramach LOWE to np.:

  • Warsztaty umiejętności niezbędnych osobom poszukującym pracy (np. doradztwo jak pisać CV, czy jak przeprowadzić autoprezentację na rozmowie kwalifikacyjnej).
  • Zajęcia grupowe dedykowane rozwojowi małej przedsiębiorczości np. wśród kobiet lub wśród seniorów.
  • Zajęcia praktyczne dla poprawienia umiejętności internetowych, by mieć stały kontakt z oddaloną rodziną, lekarzem, urzędem czy bankiem lub sklepem internetowym.
  • Zaangażowanie w projekt realizowany wraz z członkami społeczności lokalnej na rzecz potrzebnych dla tej społeczności działań (np. przeciwdziałania samotności najstarszych seniorów, poprawy warunków zdrowego życia i bezpieczeństwa w okolicy, rozwoju agroturystyki lub innych zajęć dających szanse rozwojowe).
  • Poduczenie w języku potrzebnym do znalezienia lepszej pracy.
  • Zadbanie o swoje zdrowie i rozwój fizyczny np. poprzez uczestnictwo w zajęciach rozwijających zdrowe żywienie, profilaktykę zdrowotną, stałą aktywność ruchową.
  • Zajęcia zapoznające z zasadami bezpieczeństwa (np. prowadzone przez przedstawicieli lokalnej straży pożarnej).
  • Zajęcia popularyzujące ideę dbałości o środowisko i życie w harmonii z naturą.

PAMIĘTAJ PRZY TYM, ŻE KAZDE LOWE POWINNO SPRAWDZIĆ, JAKIE ZAJĘCIA SĄ NAJBARDZSIEJ POTRZEBNE DOROSŁYM W OKOLICY (różni dorośli i różne społeczności lokalne mają też różne potrzeby).

Od roku 2017 działa 50 LOWE na terenie 13 województw. Od jesieni 2020 r. tworzonych jest 100 nowych na terenie pozostałych województw. Nowa sieć LOWE to 5 organizacji  mających doświadczenie w aktywizacji społecznej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie i Poznaniu.

więcej inforamcji na stronie https://efs.men.gov.pl/realizuje-projekt-w-po-wer/lokalne-osrodki-wiedzy-i-edukacji-lowe/