Question
&Answer

E-materiały na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.epodreczniki.pl

1. Kto odpowiada za przygotowanie materiałów edukacyjnych dostępnych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.epodreczniki.pl?

Materiały umieszczone w zasobach platformy stworzone zostały przez ekspertów z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej. Materiały są sprawdzone i mogą być wykorzystywane do prowadzenia zajęć oraz samodzielnego uczenia się.

2. Jak skorzystać z materiałów dostępnych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej?

Przeglądanie materiałów na platformie www.epodreczniki.pl nie wymaga zalogowania, jednak aby uzyskać dostęp do wszystkich narzędzi, w tym do możliwości pobierania i edytowania materiałów oraz do korzystania z narzędzi do przeprowadzania lekcji online, niezbędne jest założenie konta i zalogowanie się. Można to zrobić np.: za pośrednictwem strony https://platforma.epodreczniki.pl/account/login.

Jeśli jesteś uczniem lub nauczycielem, to spytaj o dostęp do platformy dyrektora swojej szkoły lub placówki.

3. Czy za korzystanie z e-materiałów wymagana jest jakaś opłata?

Nie. Dostęp do tych zasobów, jak i samej Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej jest całkowicie bezpłatny.

4. Czy na platformie dostępne są materiały dla każdego przedmiotu i każdego tematu?

Choć od chwili wprowadzenia pierwszych e-podręczników, kilka lat temu, oferta https://epodreczniki.pl ogromnie się poszerzyła, nadal może brakować materiałów do niektórych tematów lub zagadnień. Są one jednak sukcesywnie uzupełniane. To dlatego warto regularnie weryfikować, czy na platformie nie pojawił się materiał, którego szukamy.

5. Czy materiały udostępniane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej powstały z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami?

E-materiały gwarantują równy dostęp do wiedzy – także dla osób niepełnosprawnych (vide obowiązujące w Unii Europejskiej standardy WCAG 2.1, dzięki którym np. osoby niedowidzące, lub te o niepełnej sprawności ruchowej, mogą korzystać z materiałów edukacyjnych). Dostępność materiałów zapewniają takie udogodnienia, jak zmieniony kontrast lub obsługa strony tylko przy pomocy klawiatury. Z przyczyn oczywistych, nie wszystkie e-materiały będą dostosowane do potrzeb każdego typu niepełnosprawności.

LOWE

1. Jakie warunki muszę spełnić, aby skorzystać z oferty LOWE?

Oferta edukacyjno-rozwojowa LOWE oferowana jest bez ograniczeń tym, którzy jej potrzebują. Oferta jest bardzo zróżnicowana, dlatego każdy powinien znaleźć w niej coś, co go zainteresuje. Program ten jest w dużej mierze kształtowany oddolnie przez same szkoły i potrzeby lokalnych społeczności.

2. Co musi zrobić szkoła, aby na swoim terenie założyć ośrodek LOWE?

Nabory do kolejnych odsłon projektu LOWE prowadzone są przez tzw. grantodawców, czyli podmiotów wyłonionych na drodze przetargu, które odpowiedzialne są za rozwijanie sieci LOWE na konkretnym terenie. Szkoła, aby uzyskać grant, musi złożyć wniosek zgodnie z opisem dla danego konkursu.

3. Gdzie sprawdzić, czy w mojej okolicy jest ośrodek LOWE?

Informacje o Lokalnych Ośrodkach Wiedzy i Edukacji znajdują się na stronie efs.men.gov.pl

4. Czy za skorzystanie z oferty edukacyjno-rozwojowej LOWE trzeba zapłacić?

Zajęcia prowadzone w ramach działalności LOWE są całkowicie bezpłatne.

5. W ofercie LOWE działającego na moim terenie nie znalazłem zajęć, które by mi odpowiadały. Czy mam wpływ na ofertę, a jeśli tak, to gdzie zgłaszać moje potrzeby?

Każdy z ośrodków LOWE, we współpracy z lokalnymi społecznościami, ale także lokalnymi instytucjami i pracodawcami, stara się dostosowywać swoją ofertę do lokalnych potrzeb. Oferta ta ewoluuje, ale niestety nie możemy zapewnić, że znajdą się w niej konkretne zajęcia czy warsztaty. Warto jednak zgłaszać zapotrzebowanie właśnie w lokalnym LOWE, bo to pozwala animatorom działającym w nim na lepsze zrozumienie oczekiwań danej społeczności w przyszłości.

Krajowy System Danych Oświatowych

1. Czy mam możliwość skorzystania ze starych baz danych, czy też jedynie z KSDO?

Po integracji danych z różnych baz danych dostęp do nich został zamknięty i obecnie wszystkie dane, jakie mogą być potrzebne dyrektorom szkół lub jednostkom samorządowym zarządzającym szkołami na danym terenie, dostępne są w łatwy i przejrzysty sposób w jednym miejscu, czyli właśnie w Krajowym Systemie Danych Oświatowych pod adresem: https://konta.ksdo.gov.pl/adfs/ls/

2. Co zrobić, gdy system się zawiesi?

Jak każdy system informatyczny, także KSDO może chwilowo być niedostępny. Wszelkie usterki są na bieżąco usuwane, dlatego warto chwilę poczekać i po pewnym czasie spróbować zalogować się ponownie.

3. Czy istnieje jakiś przewodnik po KSDO, którym można się wesprzeć wypełniając dane?

Tak. Taki przewodnik dostępny jest pod adresem https://cie.gov.pl/ksdo/

4. Jakie dane są przechowywane w KSDO?

W KSDO dyrektorzy szkół umieszczają informacje na temat uczniów i nauczycieli w zakresie niezbędnym do realizacji zadań oświatowych państwa.

5. W jaki sposób KSDO zapewnia bezpieczeństwo danych wrażliwych?

Dostęp do bazy danych zapewniony jest jedynie dla zalogowanych osób. Uzyskanie loginu wymaga przejścia procedury zatwierdzającej, która eliminuje ryzyko uzyskania dostępu do danych wrażliwych przez osoby nieuprawnione. System jest też chroniony odpowiednimi zabezpieczeniami na poziomie informatycznym, w tym przed atakami hackerskimi.

Doradztwo zawodowe

1. Komu dedykowany jest projekt doradztwa zawodowego?

Projekt ten dedykowany jest bezpośrednio doradcom zawodowym, a pośrednio beneficjentom ich pracy, czyli uczniom i osobom dorosłym szukającym porady w zakresie własnego rozwoju zawodowego. Na platformach https://epodreczniki.pl oraz https://doradztwo.ore.edu.pl/ umieszczono e-materiały, którymi doradcy zawodowi mogą się posługiwać w kontakcie z osobami szukającymi porady w tym zakresie.

2. Czy z usług doradców zawodowych mogą skorzystać jedynie uczniowie?

Doradztwo zawodowe to zarówno wsparcie dla uczniów, jak też dla osób powracających na rynek pracy lub osób z niego wykluczonych (np. kobiet powracających na rynek pracy, osób z niepełnosprawnościami, seniorów, osób 45+, 50+ itd.). Doradztwo zawodowe to wyrównywanie szans, eliminowanie braków, deficytów, redukowanie barier. To ważny instrument polityki społecznej, za pomocą którego osoby, które z jakichś powodów mają trudniej na rynku pracy, dostają możliwość realizacji swoich aspiracji, marzeń, celów zawodowych czy też podjęcia nowej pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej.

3. Gdzie można skorzystać z usług doradcy zawodowego?

Pełny schemat ilustrujący miejsca pracy doradców edukacyjno-rozwojowych można znaleźć na stronie https://doradztwo.ore.edu.pl/gdzie-znajde-pomoc/

4. Gdzie, jako doradca zawodowy mogę znaleźć materiały dedykowane różnym grupom wiekowym na temat konkretnych zawodów?

E-materiały tego typu, pod postacią filmów i animacji, pogrupowane z jednej strony pod kątem wiekowym, a z drugiej alfabetycznie, zgodnie z nazwą poszczególnych
zwodów, można znaleźć na stronie www.epodreczniki.pl

5. Czy ORE przygotowało dla doradców jakieś narzędzia diagnostyczne?

Tak. Narzędzia takie można znaleźć na stronie
https://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcowzawodowych/

Egzaminy zawodowe

1. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat zawodów szkolnictwa branżowego?

2. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wymogów egzaminacyjnych?

Informacje takie można znaleźć na stronach:
Egzamin zawodowy przeprowadzany przez okręgowe komisje egzaminacyjne
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/
Egzamin czeladniczy przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych/

3. Skąd mogę pobrać zadania do egzaminów zawodowych?

Zadania można pobrać ze stron:
CKE
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/jawne-zadania-egzaminacyjne-czesc-praktyczna/
(jawne zadania egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu zawodowego)

ZRP
https://ewr.zrp.pl/#/zasoby/przykladowe-zadania-egzaminacyjne

4. Czy istnieje możliwość zdania egzaminu zawodowego on-line?

Egzamin czeladniczy
Tak. Można się zarejestrować na taki egzamin na stronie https://ewr.zrp.pl/#/home

Egzamin zawodowy
Obecnie część pisemna egzaminu zawodowego przeprowadzana jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, nie jest to jednak połączenie on-line.

5. Czy to prawda, że nie przystępując do egzaminu zawodowego tracę szansę na uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły zawodowej?

To prawda. W świetle zmienionych przepisów tylko osoby przystępujące do egzaminów zawodowych mogą liczyć na otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły zawodowej. Dzięki temu edukacja zawodowa staje się bardziej prestiżowa, a absolwenci szkół zawodowych legitymujący się zdanym egzaminem zawodowym bardziej pożądani na rynku pracy. Pracodawcy natomiast zyskują gwarancję, że osoba legitymująca się zdanym egzaminem zawodowym posiada odpowiednie kwalifikacje.