TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI O ZAWODACH I KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

Rozwój kompetencji
doradców zawodowych!

TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI O ZAWODACH I KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

Postęp technologiczny i zmiany społeczne współczesnego świata powodują, że wciąż powstają nowe zawody, a te, które znamy od lat, ewoluują stawiając przed osobami, które je wykonują nowe wyzwania. Doradcy zawodowi to osoby, które muszą stale podążać za tymi zmianami i poszerzać swoje kompetencje. Tylko wtedy mogą bowiem wykonywać swoją pracę rzetelnie. W tym celu potrzebują aktualnych informacji, szkoleń, ale także dostępu do materiałów diagnostycznych i e-materiałów pomocnych w pracy z uczniami i osobami dorosłymi.

Dzięki temu mogą wspierać nie tylko dzieci i młodzież w wyborze właściwej ścieżki zawodowej, ale także osoby, które ukończyły 18 rok życia i chcą dalej się rozwijać, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.

JEŚLI JESTEŚ DORADCĄ ZAWODOWYM LUB CHCIAŁBYŚ NIM ZOSTAĆ

Skorzystaj z  e-materiałów na https://epodreczniki.pl. Znajdziesz tu filmy i specjalne animacje przydatne przy prowadzeniu spotkań dotyczących preorientacji i orientacji zawodowej. Na platformie umieszczono także e-materiały prezentujące zawody uczniom z klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz e-materiały dedykowane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz osobom dorosłym.

Preorientacja i orientacja zawodowa:

https://epodreczniki.pl/a/preorientacja-i-orientacja-zawodowa/DpQ1p1wjh

Klasy VII i VIII szkół podstawowych:

https://epodreczniki.pl/a/klasy-vii-i-viii-szkol-podstawowych/DycT9ipQk

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe:

https://epodreczniki.pl/a/szkoly-ponadpodstawowe-i-osoby-dorosle/Dufy8xL1B

Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w zakładce Doradztwo zawodowe zamieszczono pierwszą pulę materiałów multimedialnych wspierających proces doradztwa zawodowego (filmów, informacji zawodoznawczych oraz materiałów VR) prezentujących 76 z 219 zawodów szkolnictwa branżowego. Materiały te, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów unijnych (dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych), mogą być wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu oraz kierunku dalszego kształcenia. Ponadto w tej samej zakładce udostępniono 45 materiałów multimedialnych przeznaczonych dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej, zapoznających je ze światem zawodów.