Edukacja i dostęp do wiedzy to warunek konieczny rozwoju polskiej gospodarki, ale także indywidualnego rozwoju, w tym również rozwoju zawodowego, każdego Polaka.

Dzięki środkom Unii Europejskiej - pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego i w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) - Ministerstwo Edukacji Narodowej wdraża szereg nowoczesnych i dostępnych projektów, które taki rozwój zapewniają. Wiele z tych projektów wykorzystuje narzędzia cyfrowe, co jest nie tylko zgodne ze światowymi trendami, ale także, w kontekście pandemii i potrzeby zachowania dystansu społecznego, tam gdzie to możliwe, pozwala na edukację i wymianę informacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Poznaj zalety programów realizowanych przez MEN:

Zintegrowana Platforma Edukacyjna www.epodreczniki.pl

Chcesz by nauka była
inspirującą przygodą?

Zintegrowana Platforma Edukacyjna www.epodreczniki.pl

Nauczycielom, uczniom i rodzicom platforma daje dostęp do konkretnych narzędzi i sprawdzonych zasobów umożliwiających nauczanie i samodzielne uczenie się.

Lokalne Ośrodki Wiedzy  i Edukacji - LOWE

Chcesz nowych szans dla siebie
i swojej społeczności?

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - LOWE

Osoby dorosłe, zwłaszcza potrzebujące nowych szans  i kontaktów społecznych, motywują do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności.

Krajowy System Danych Oświatowych (KSDO)

Wszystkie dane oświatowe
w jednym miejscu!

Krajowy System Danych Oświatowych (KSDO)

Zarządzającym placówkami edukacyjnymi dostarczają wiedzę o efektywności nauczania i ułatwiają podejmowanie decyzji o rozwoju tego typ placówek.

TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI O ZAWODACH I KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

Rozwój kompetencji
doradców zawodowych!

TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI O ZAWODACH I KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

Doradcom zawodowym i kandydatom na doradców zawodowych pomaga w poszerzaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania tej pracy.

WŁĄCZENIE PRACODAWCÓW W PRZYGOTOWANIE EGZAMINÓW

Kwalifikacje wiarygodnie
zweryfikowane?

WŁĄCZENIE PRACODAWCÓW W PRZYGOTOWANIE EGZAMINÓW

Weryfikacja umiejętności i wiedzy zdających z zakresu wymaganych kwalifikacji w konkretnych zawodach, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców.